-A A +A

Талдау ақпараты

Жергілікті өкілді және атқарушы органдармен нормативтік құқықтық актілерге қатысты жүргізілген мониторинг нәтижелері бойынша ТАЛДАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

 Қызылорда қаласы                                                                «20» қаңтар 2017 жыл

         Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 тамыздағы № 486 қаулысымен бекітілген құқықтық мониторинг жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағидалар) талаптарына сәйкес нормативтік құқықтық актілерге (бұдан әрі – НҚА) 2016 жылда жүргізілген мониторинг нәтижелері бойынша жергілікті мемлекеттік басқару органдарымен  ұсынылған ақпараттарына талдау жүргізілді.

2016 жылдың IV тоқсанында Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуден өткен жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерін ресми жариялану жағдайына жасалған талдау қорытындысының А Н Ы Қ Т А М А С Ы

Қызылорда қаласы                                                                 «30»  қаңтар 2017 жыл

         Қазақстан Республикасының «Құқықтық актілер туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң)  41-бабына сәйкес орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттiк органдардың, сондай-ақ мәслихаттардың, әкiмдiктердiң, тексеру комиссияларының және әкiмдердiң нормативтiк құқықтық актiлерiнiң ресми жариялануын бақылауды Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi және оның аумақтық органдары Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүзеге асырады.

Мемлекет кепілдік берген заң көмегі аясында адвокаттармен 2016 жылы көрсетілген тегін қызметті талдау

Адвокаттармен азаматтарға көрсетілетін тегін көмек "Мемлекет кепiлдiк берген заң көмегi туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 3 шiлдедегi № 122-V Заңы (Бұдан әрі - Заң) жүзінде көрсетіледі және ол төлемдер "Адвокат көрсеткен заң көмегiне ақы төлеу және қорғау мен өкiлдiк етуге байланысты шығыстарды өтеу қағидаларын бекiту туралы" (Бұдан әрі - Қағида) Қазақстан Республикасы Әдiлет министрiнiң 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 617 бұйрығымен реттеледі.

Сыбайлас жемқорлықты болдырмау, алдын алуға және мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексін сақтау бойынша талдау

          Қызылорда облысының әділет департаментінің мемлекеттік қызметшілерімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, мемлекеттік қызмет туралы заңдарының және әдеп кодексі талаптарының сақтауы бойынша жыл басынан бері оқыту семинарлары, жиналыстар және әңгімелесулер өткізілді.

          Барлығы ағымдағы жылдың 12 айында  сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, мемлекеттік қызмет Заңының, Әдеп Кодексі талаптарын сақтау мәселелері бойынша барлығы 49 семинар, 30 дөңгелек үстел, 12 кездесу ұйымдастырылған, 61 дәріс оқылған және 4 жиналыс өткізілген.

Қызылорда облысы әділет департаментімен 2016 жылдың 11 айында көрсетілген мемлекеттік қызметтер туралы АҚПАРАТ

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу саласы бойынша

Тіркелген заңды тұлғалар бойынша:

2016 жылдың 11 айында  халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы облыс көлемінде заңды тұлғаларды тіркеу саласы бойынша 1638 құжаттар келіп түскен, өткен жылдың ұқсас мерзімінде 1593, яғни түскен құжаттардың саны +2,8% көтерілген.

 Есеп беріп отырған мерзімде  613 заңды тұлға тіркелді, 2015 жылы –  627 немесе тіркелген заңды тұлғалардың саны -2,2% төмендеген. 

Жергілікті өкілді және атқарушы органдармен нормативтік құқықтық актілерге қатысты жүргізілген мониторинг бойынша ТАЛДАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Жергілікті өкілді және атқарушы органдармен нормативтік құқықтық актілерге қатысты жүргізілген мониторинг бойынша

ТАЛДАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

 

 Қызылорда қаласы                                                                «20» шілде 2016 жыл