-A A +A

Мемлекеттік қызметтердің регламенті

"Қазақстан Республикасының әділет органдарынан және өзге мемлекеттік органдарынан, сондай-ақ нотариустардан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011685

Нотариаттық қызмет мәселелері бойынша мемлекеттiк көрсетілетін қызметтердің регламенттерін бекіту туралы

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011647

Адвокаттық қызмет мәселелері бойынша мемлекеттiк көрсетілетін қызметтердің регламенттерін бекіту туралы

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011648

"Тағылымдамадан өткен және жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу" және "Жеке сот орындаушысы қызметімен айналысуға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011318

Нотариустардың өтiнiштерiн қабылдау, мөрлерiн тiркеу және беру» мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет регламентi

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011647

Өндіріп алушының өтініші бойынша атқарушылық құжаттың
негізінде атқарушылық іс жүргізуді қозғау» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламенті

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011287

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013515

"Жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттың телнұсқасын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785

«Жылжымайтын мүлік объектілері жоспарын (схемасын) қоса алғанда, тіркеу органы куәландырған тіркеу ісі құжаттарының көшірмелерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013515

"Жылжымайтын мүлік иесі (құқық иеленушісі) туралы мәліметті қамтитын техникалық паспортқа қосымшаны беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013515

Жылжымайтын мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар және тоқтатылған
құқықтар туралы анықтамалар беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламенті

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785

Заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік қайта тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530

Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530

«Жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарына, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерге енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламенті 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530

«Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530

«Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның, олардың филиалдары мен өкілдіктерінің жарғысының (ережесінің) телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530

«Заңды тұлғаларды тіркеу (қайта тіркеу) туралы, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530